Club Patí Barcelona

Objectius, Valors i Principis

El nostre vertader triomf no és tenir personalitats destacades a nivell individual sinó fomentar i desenvolupar valors i principis que creiem que han de ser propis d’un equip Màster Català: el treball en equip, l’esforç, l’autosuperació, el valor de l’experiència i el respecte exquisit pels rivals i els companys. Tot plegat, a través d’una actitud proactiva cap el projecte de construcció i consolidació del nostre Club.

IMG_8797

Objectius

· Fomentar el desenvolupament i la pràctica continuada del patinatge de velocitat i de curses sobre rodes, tant pel que fa a l’àmbit popular com a l’àmbit federat, a la ciutat de Barcelona.

· Educar, millorar i mantenir la bona salut (social-comunitària, psicològica-emocional i física) dels seus esportistes, a través de la pràctica continuada del patinatge de velocitat i de curses sobre rodes, tant federades com populars.

· Facilitar l’accés dels seus esportistes a la participació en competicions de patinatge de velocitat i curses.

· Organitzar i dirigir esdeveniments populars i federats de pràctica i d’exhibició del patinatge de velocitat a la ciutat de Barcelona.

· Representar la ciutat de Barcelona i la identitat catalana a nivell nacional i internacional en la pràctica del patinatge de velocitat i de curses sobre rodes.

· Col·laborar en la missió de la Federació Catalana de Patinatge, especialment en l’organització d’esdeveniments de promoció del patinatge de velocitat i en la creació d’equipaments que permetin la pràctica segura d’aquest esport a la ciutat de Barcelona.

· Col·laborar amb les entitats que tenen com a missió la promoció del patinatge, especialment del patinatge de velocitat i de curses a la ciutat de Barcelona.

 

Translate »